Hem » Shop » Böcker » SPEGELN – En bok om smärta

SPEGELN – En bok om smärta

 26,90 Inkl. moms

Bilderna och texten i boken ger dig kunskap om olika aspekter av smärta. Du kan själv träna med bokens hjälp och uppnå goda resultat av smärtlindring och bättre livskvalitet.

Artikelnr: 1001 Kategori:

Beskrivning

Spegeln är en bok som med teckningar och text ger dig ny kunskap om smärtans fysiologi och psykologi – och varför fysisk aktivitet är god smärtbehandling.

Syftet med SPEGELN, är att du SPEGLAR din förståelse, dina tankar och känslor om smärta i bilderna och texten i boken. Speglingen vill bland annat ge dig ökad förståelse för olika psykologiska och fysiologiska rektioner på smärta och stress, och varför fysisk aktivitet är en mycket god smärtbehandling. Ökad kunskap om smärta kan vara till stor hjälp för att minska smärtan.

Boken vill ge dig kunskap om ATT:

  • Din hjärna tolkar fysisk och psykisk smärta i ungefär samma hjärnområden.
  • Olika normala psykologiska reaktioner på smärta kan därför öka eller minska din smärta/värk.
  • Smärta = stress.
  • Långvarig smärta påverkar över tid ditt hormonella system negativt och kan leda til en överkänslighet i ditt centrala nervsystem (sensitisering).
  • Du inte har smärtreceptorer, men nociceptorer (receptorer för tryck, temperatur ändringar och kemiska reaktioner).
  • Fysisk aktivitet = positiv stress.
  • Du har ett apotek i din hjärna som du måste öppna för att få kontroll över smärtan/värken.
  • Regelbunden fysisk aktivitet är viktig för att ditt hormonella sys- tem ska fungera normalt, vilket också leder till mindre smärta.

Faktum är att olika psykologiska reaktioner, som våra tankar och föreställningar, resulterar i fysiologiska reaktioner som kan förstärka eller minska din upplevelse av smärta och värk.

Ett annat syfte med boken är att få dig att reflektera kring inne- hållet utifrån text och bild. För att hjälpa dig med detta finns ett antal frågor efter varje bild. Dessa ska få dig att tänka efter och ha en dialog med dig själv. En dialog kring dina erfarenheter och upplevelser av smärta och värk. Denna dialog syftar till att starta en medveten process som kommer att förändra din förståelse om smärta och värk, så att du finner nya och bättre sätt att förhålla dig till dina besvär.

Du kan också involvera andra personer som du litar på i dina reflex- ioner, erfarenheter och tankar kring din smärt/värkproblematik och hur den påverkar dig. Personerna kan då återberätta dina tankar och erfarenheter för dig. På så vis har du möjlighet att få en dju- pare förståelse av smärt/värkproblematikens olika aspekter. Du kan därigenom få en tydligare bild av hur du själv kan hantera dina besvär och skapa förutsättningar för att du ska kunna leva ett bra liv.

 

Det tredje syftet med boken är att ge dig förståelse för att fysisk aktivering, träning, troligen är den bästa smärtbehandlingen
vi känner till. I boken finner du både fysiologiska och psykolo- giska förklaringar till varför det är så. Även konkreta och tydliga instruktioner till hur du själv kan starta dessa smärthämmande processer i din kropp.

Därför är ett viktigt syfte med boken att öka förståelsen för att regelbunden fysisk aktivitet FÖREBYGGER att det centrala nervsystemet blir överkänsligt (sensitiserat). Regelbunden fysisk aktivitet MINSKAR även överkänsligheten (sensitiseringen) hos den som har besvär med långvarig smärta, värk och stress.

Trots de senare årens stora framgångar inom den medicinska vetenskapen så fortsätter kampen mot smärta och värk, stress och sjukdom. Gränserna mellan våra tankar, våra sinnen, vår kropp och vår själ är inte absoluta. Vad vi gör och vad vi tänker påverkar hela kroppens mående. SPEGELN visar dig hur detta är möjligt. Om du tycker att det verkar svårt, läs och följ instruktionerna.

Du kommer att bli förvånad!

Så använder du boken

Titta på bilden till vänster och se om du kan känna igen dig. Texten till höger förklarar bilden. Läs texten och återgå till bilden för att se om den nu blir mer begriplig för dig.

Skriv ner dina svar på frågorna. Dina svar och den information som du skriver ner blir också starten till ökad förståelse av dina tankar, din inställning och dina beteenden relaterade till din smärta/värkproblematik.

Du kan använda boken som en del i din behandling tillsammans med din läkare, psykolog, fysioterapeut eller annan profession som är involverad i din behandling.

Om du tror att det skulle vara mentalt stöttande för dig, kan du också använda boken tillsammans med en familjemedlem eller en god vän. Ett sådant samarbete kan vara till stor hjälp på din väg mot ökad förståelse och ett framgångsrikt förhållnings- sätt. Med hjälp från nära och kära är det oftast lättare att nå målsättningen att hantera smärtan och värken bättre så att ditt liv blir gott att leva.

Stockholm 2014,
Tom Arild Torstensen

SPEGELN – En bok om smärta

 26,90 Inkl. momsLägg till i varukorg

Du kanske också gillar …