Startsida » Kurser » Kurser i Kommunikation om smärta – KRT » Kurs i Kognitiv Rehabiliteringsterapi – KRT

Två dagars kurs i Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)

Två dagars kurs i Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)

Kommunikation om smärta samt fysisk aktivitet som smärtbehandling.

På kursen får du kunskap om att:

 • Hjärnan tolkar fysisk och psykisk smärta i ungefär samma hjärncentra
 • Tankar och känslor kan därför öka eller minska smärta och värk
 • Smärta är lika med stress
 • Fysisk aktivitet är lika med positiv stress
 • Långvarig smärta påverkar ditt hormonella system negativ
 • Det kan leda till över-känslighet i centrala nervsystemet (sensitisering)
 • Människan har inga särskilda smärtreceptorer
 • Du måste aktivt öppna apoteket i din hjärna för att få kontroll över smärtan och värken
 • Regelbunden fysisk aktivitet förebygger sensitisering
 • Regelbunden fysisk aktivitet minskar smärtan och sensitiseringen
 • Din hjärna innehåller ett apotek som du aktivt måste öppna för att få kontroll över smärtan

 

Efter kursen

Efter kursens slut har du fått goda verktyg att hjälpa dina patienter till en effektivare smärtbehandling. Med affischerna och SPEGELN kan du guida patienterna till bättre förståelse för, och en djupare insikt i, tankar och känslor runt smärta och stress. Spegling ger en förståelse för att fysisk aktivitet är en mycket god smärtbehandling. Ökad kunskap om smärta är en väg till att minska den. Mer konkret:

 • Med dina nya insikter kan du lättare samtala med patienterna om olika aspekter av smärta och stress. Ni kan kommunicera om smärtans fysiologi och psykologi och om hur viktig fysisk aktivitet är för smärtmodulering.
 • Med dina nya kunskaper blir du bättre på att hjälpa patienter med svåra problem. Du kan tillämpa kognitiva metoder som exponering, spegling och gradvis doserad träning.
 • Med din nya förståelse av förklaringsmodeller och behandlingsmetoder kan du hjälpa patienterna reglera sina symptom, antingen öka eller minska dem.
 • Med dina nya verktyg SPEGELN och affischerna förstår du och din patient snabbare patientens smärta. Ni kan tillsammans göra en relevant plan och välja de bästa behandlingsmetoderna.
 • Slutligen: Ökad kunskap om smärta är ett bra sätt att minska den.
Kursplan Dag 1
08.30-10.00 Kommunikationen med din patient är den viktigaste behandling du har! 
 Varför det är så viktigt att lyssna. Spegling som behandlingsmetod. Din 
 kommunikation kan öka eller minska patientens smärta.
10.00-10.30 Paus (kaffe/te)
10.30-12.00 Kommunikation. Positiva och negativa förväntningar och hur 
 förväntningar allmänt påverkar utfallet av en behandling. 
 Psychoneuroimmunology (PNI) – ett vetenskapsområde som ger oss ny 
 kunskap om hur olika kroppssystem kommunicerar med varandra och 
 påverkar vår hälsa.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Smärtans fysiologi. Vad är nociceptorer? Hur kan smärta var output och 
 inte input? Smärta är en tolkning av olika hjärnområden relaterad till 
 stress och överlevnad. Vad är sensitisering, allodyni och hyperalgesi?
 Belastningsallodyni. Hur stress och aktivering av det endokrina systemet 
 påverkar smärtsystemen. Det limbiska systemet och smärta. Hur 
 påverkas ”apoteket” i hjärnan av långvarig smärta?
14.30-15.00 Smärtans fysiologi. Vad är nociceptorer? Hur kan smärta var output och 
 inte input? Smärta är en tolkning av olika hjärnområden relaterad till 
 stress och överlevnad. Vad är sensitisering, allodyni och hyperalgesi?
 Belastningsallodyni. Hur stress och aktivering av det endokrina systemet 
 påverkar smärtsystemen. Det limbiska systemet och smärta. Hur 
 påverkas ”apoteket” i hjärnan av långvarig smärta?
15.00-16.00 Praktisk träning med affischen Smärtans fysiologi och boken SPEGELN.
Kursplan Dag 2
Kursmaterial

Kontakta oss

Kontakta oss för skräddarsydda kursprogram