Startsida » Om Oss » Tom Arild Torstensen

HOLTEN INSTITUTE AB

Tom Arild Torstensen
Tom Arild Torstensen

Kontakta oss

Tom Arild Torstens

Holten Institute arrangerar kurser och seminarier i medicinsk träningsterapi (MTT) och i Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) – kommunikation om smärta, och fysisk aktivitet som smärtbehandling.

Tom Arild arbetar kliniskt på MTT Kliniken Lidingö, Stockholm (www.mttkliniken.se) och är doktorand vid Karolinska Institutet där han driver en multicenterstudie på effekterna av högrepetitiva höga doser medicinsk träningsterapi på patienter med knäartros.

Medicinsk träningsterapi (MTT)

Tom Arild Torstensen har vidareutvecklat MTT från en biomedicinsk till en biopsykosocial behandlingsform. MTT är doserad, anpassad träning som behandling för olika patient kategorier (smärta, nevrolgiska diagnoser, hjärt,kärl och respiration). MTT blev utvecklat av fysioterapeut Oddvar Holten i Oslo på 1960 tallet.

Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT)

KRT kan beskrivas som en metod att skapa förståelse och insikt hos patienter med hjälp av en uppsättning pedagogiska verktyg, med en positiv, humoristisk grundton. KRT förklarar på ett begripligt sätt komplicerad smärtfysiologi och smärtpsykologi samt hur fysisk aktivitet aktiverar de smärtmodulerande systemen. De pedagogiska modellerna kan integreras i det dagliga kliniska arbetet inom fysioterapin. De kan kombineras med beteendemässiga metoder som ”gradvis exponering” och ”acceptans”.

Tom Arild Torstensen och Holten Institute

Tom Arild Torstensen är Holten Institutes andra ägare. Efter flera års samarbete med grundaren Oddvar Holten har Tom Arild drivit verksamheten i egen regi sedan 1988. 2009 flyttade Tom Arild Holten Institute till Stockholm och registrerade verksamheten som svenskt aktiebolag. Han undervisar, arrangerar kurser i MTT/KRT och tar emot patienter på MTT-kliniken, Lidingö.

Samarbeten och publikationer

Tom Arild Torstensen har sedan 1994 varit drivande när det gäller forskning om effekterna av MTT och har vidareutvecklat träningsterapin både praktiskt och teoretiskt. Han har presenterat sina rön på nationella och internationella konferenser, publicerats i vetenskapliga tidskrifter och är till dags dato medförfattare för seks kliniska studier runt effekterna av MTT.

Holten Institute samarbetar med europeiska universitet, som Trinity College i Dublin, Irland, SUPSI i Lugano, Schweiz, Zaragoza i Spanien och Högskolen i Sör Tröndelag i Norge. Holten Institutes kurser i MTT och i kommunikation om smärta hålls i flera europeiska länder och i Nordamerika.