Startsida » Kurser » Kurser i Medicinskträningsterapi – MTT » Kurs för rygg & nedre extremiteter

Rygg och nedre extremiteter

MTT för thorakala och lumbala ryggsmärtor – ischias
höft-, knä- och ankelsmärtor – dysfunktion av nedre extremiteter 

Kursen är evidensbaserad och bygger på god klinisk erfarenhet/vetenskaplig dokumentation.
Intensiv praktisk träning för dig som kursdeltagare. Kom ihåg att ta med träningskläder!

 

Dag 1

Thorakala och lumbala ryggsmärtor – ischias

Behandling av ryggsmärta är i ett spännande paradigmskifte med ökande fokus på övningar i funktionella motoriska rörelsemönster (1) och mindre fokus på övningar av lokala muskler som transversus abdominis (TVA) och multifidene (2). Vetenskapliga studier visar att det saknas samband mellan träning av lokala rygg-/bukmuskler och smärta/funktion (3-4). Kursen ger teoretisk fördjupning och praktisk träning i olika progressionssteg av motoriska rörelsemönster som flexion, extension och rotationer av ryggen(5-6). Efter kursen kan du designa träningsprogram för patienter med smärtor i thorax och/eller lumbal columna med eller utan ischias, efter en ryggoperation, spinal stenos och Bechterews sjukdom. Du lär dig att kommunicera bättre med patienter om smärtans psykologi och fysiologi.

Referenser

1) Kavcic N, Grenier S, McGill SM. Determining the stabilizing role of individual torso muscles during rehabilitation exercises. Spine 2004;29:1254-65.
2) Standaert CJ, Herring SA. Expert opinion and controversies in musculoskeletal and sports medicine: core stabilization as a treatment for low back pain. Arch Phys Med 
Rehabil 2007;88:1734-6
3) Brook C et al. Specific trunk and general exercise elicit similar changes in anticipatory stabilization as a treatment for low back pain. Spine 2012;37:E1543-E1550.
4) Mannion et.al. Spine stabilization exercises in the treatment of chronic low back pain: a good clinical outcome is not associated with improved abdominal muscle function. 
Eur Spine J 2012;21:1301-1310.
5) Torstensen TA, , Ljunggren AE, Meen HD, Odland E, Mowinckel P, Geijerstam S. Efficiency and costs of medical exercise therapy, conventional physiotherapy, and self-exercise in patients with chronic low back pain. A pragmatic, randomized, single-blinded, controlled trial with 1-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 1998;23:2616-24.
6) Torstensen TA. A software programmer and sportsman with low back pain and sciatica. In: Jones M and Rivett DA, red. Clinical Reasoning for Manual Therapists, Edinburgh; Butterworth Heineman, 2004, pp 275-311.

Dag 2

Höft-, knä- och ankelsmärtor – dysfunktion i nedre extremiteter

Kliniska studier visar positiva effekter av högrepetitiv, högdoserad medicinsk träningsterapi (MTT) för patienter med långvariga främre knäsmärtor (Patello Femoral Pain Syndrome (PFPS) (1), och att MTT är effektiv som postoperativ behandling efter artroskopisk kirurgi på grund av degenerativ meniskruptur (2). Det är mycket spännande resultat – effekten av MTT ett år efter avslutad behandling håller i sig och kan dessutom leda till en fortsatt förbättring (3-4). MTT har också blivit evaluerad mot artroskopisk kirurgi hos patienter med knäsmärtor och MR-verifierad meniskruptur. Denna pilotstudie visade signifikant minskning av ångest och depression hos patienter som fick MTT-behandling (5). Kursen ger en fördjupning i högrepetitiv träning som smärtmodulering och i hur övningar i öppen kedja används flera gånger kombinerade med övningar i viktbärande, avlastande utgångsställningar. Du får kunskap om MTT-behandling för patienter med höftartros, höftplastik, olika trauman av knät (ligament/menisk skada), främre korsbandsruptur/rekonstruktion, ankelstukning och efter fraktur av ankeln. Du får också praktisk träning i smärtmodulerande övningar (globala, semiglobala och lokala) och hur dessa kombineras för att ge patienten optimalt effektiv träningsdos. Kursen ger dig en teoretisk grund för hur träningen bör genomföras så gott som smärtfritt, allt i enlighet med den senaste forskningen från ämnen som smärtans fysiologi och smärtans psykologi.

Referenser

1) Østerås B, Østerås H, Torstensen TA, Vasseljen O. Dose-response effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomised controlled clinical trial. Physiotherapy 2013;99:126-31.
2) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Medical Exercise Therapy is Effective After Arthroscopic Surgery of Degenerative Meniscus of the Knee: A Randomized Controlled Trial. J Clin Med Res 2012;4:378-384.
3) Østerås B, Østerås H, Torstensen TA. Long-term effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: Results from a single-blinded randomized controlled trial with 12 months follow-up. Physiotherapy 2013;99:311-316.
4) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Effectiveness of medical exercise therapy in patients with postoperative unilateral knee pain: a randomized controlled trial with one year follow-up. (pappersversion 2013) Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Dec 23. [Epub ahead of print]
5) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Medical exercise therapy and not arthroscopic surgery resulted in decreased depression and anxiety in patients with degenerative meniscus injury. J Bodyw Mov Ther. 2012 ;16:456-63.

Kursplan Dag 1

Nacksmärta och smärtor över skuldran – huvudvärk

08.00 - 09.30 Teori, trening för patienter med nacksmärtor och smärtor över skuldran med eller utan huvudvärk. Globala övningar som cirkulationsträning av trapezius som en desensitiseringsbehandling. Vetenskaplig dokumentation för träning som behandling (teori).
09.30 – 10.00 Paus – kaffe/te.
10.00 – 12.00 Praktisk träning av skulder- och armfunktion för en patient med nacksmärta. Progressionssteg i motoriska funktionella banor. Hur patientens andningsmönster kan öka eller minska spänningen i muskulaturen. Lokala övningar för den djupa nackmuskulaturen kombinerade med globala övningar (praktik, träningskläder).
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 14.30 Patientfall som visar hur MTT är en biopsykosocial behandling för patienter med nacksmärta – huvudvärk (praktik, träningskläder).• Patient med trapezius och levator scapula myalgi. Palpationsömma punkter i
muskulaturen, fästet av levator scapula på scapula. Hur kombinera globala, semiglobala och lokala övningar som smärtmodulering?
• Hur kombinera «kroppsskanning» och andning med aktiva dynamiska övningar i en vidare progressionsstege för en patient med nacksmärta och huvudvärk.
• Lokala övningar för nacken kombinerade med globala övningar för en patient som har haft ett trauma (fraktur, idrottsskada, bilolycka).
14.30-15.00 Paus – kaffe/te.
15.00-16.00 Varför funktionen av thorax, costa och andningsmönster är viktig i behandlingen av nacksmärta med eller utan huvudvärk. (teori/praktik)
16.00-17.00 Smärtans psykologi och hur «låg mindfulness» kan upprätthålla en smärtcirkel med katastroftankar, rörelserädsla, ångest och depression.
Kursplan Dag 2
Kursmaterial

Kontakta oss

Kontakta oss för skräddarsydda kursprogram