Startsida » Kurser » Kurser i Medicinskträningsterapi – MTT » Kurs för nacke & övre extremiteter

Nacke och övre extremiteter

MTT för nacksmärta och smärtor över skuldran – huvudvärk. Axel-, armbåge- och handledssmärtor – dysfunktion i övre extremiteter

 

Kursen är evidensbaserad och bygger på god klinisk erfarenhet/vetenskaplig dokumentation. Intensiv praktisk träning för dig som kursdeltagare. Kom ihåg att ta med träningskläder!

DAG 1

Nacksmärta och smärtor över skuldran – huvudvärk


Forskning visar att träning är effektiv för patienter med trapezius myalgi, nacksmärtor, huvudvärk, migrän och för patienter som haft en whiplash (1). Vi går igenom träningsbehandling för patienter med cervico brachialgi och för patienter som haft nack-trauma (efter fraktur/idrottsskada). Vi bekantar oss med träningslära, smärtans fysiologi och smärtans psykologi och applicerar kunskaperna på val, dosering och progression av övningsbehandlingen. MTT-behandlingens fokus är att förbättra fysiologiska faktorer (2-3) orsakade av ensidigt repetitivt arbete och statiskt muskelarbete – bl a nedsatt blodcirkulation, ändrad metabolism och negativa kemiska förändringar. De sistnämnda aktiverar nociceptiva receptorer, ger nacksmärta och smärtor över skuldran och resulterar i påverkan av det motoriska nervsystemet (4). Dessutom: Djupstudium i hur psykologiska faktorer påverkar fysiologiska mekanismer, som andningsmönster, samt genomgång av en publicerad klinisk studie över positiva effekter av MTT för patienter med spänningshuvudvärk (5-6).

Referenser

1) Hurwitz EL et.al. Treatment of neck pain: noninvasive interventions. Results of the bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its associated disorders. J Manipulative Physiol Ther 2009;32:S141-S175.
2) Sjøgaard G, Rosendal L, Kristiansen J, Blangsted AK,Skotte J, Larsson B, Gerdle B, Saltin B, Søgaard K. Muscle oxygenation and glycolysis in females with trapezius myalgia during stress and repetitive work using microdialysis and NIRS. Eur J Appl Physiol 2010;108:657-669.
3) Andersen LL, Blangsted AK, Nielsen PK, Hansen L, Vedsted P, Sjøgaard G, Søgaard K. Effect of cycling on oxygenation of relaxed neck/shoulder muscles in women with and without chronic pain. Eur J Appl Physiol 2010;110:389–394
(4) Falla D, Farina D, Kanstrup Dahl M, Graven-Nielsen T: Muscle pain induces task-dependent changes in cervical agonist/antagonist activity.
J Appl Physiol 2007, 102:601–609.
5) Söderberg E, Stener-Victorin E, Carlsson J. Chronic. Tension-type headache treated with acupuncture, physical training and relaxation training. Between group differences. Cephalalgia. 2006; 26:1320–1329.
6)Söderberg EI, Carlsson JY, Stener-Victorin E, Dahlo C. Subjective well-being in patients with chronic tension-type headache: effect of acupuncture, physical training,and relaxation training. Clin J Pain 2011;27:448-456.

 

DAG 2

Axel-, armbåge- och handledssmärtor – dysfunktion i övre extremiteter

Nypublicerad dokumentation och vetenskapliga artiklar visar evidens för träning som effektiv behandling för patienter med långvarig axelsmärta (1-2). Dokumentationen beskriver effekten av högrepetitiv, högdoserad MTT både på gruppnivå (kliniskt kontrollerad studie) (3-4) och på individnivå (patientfall) (5-6). Kursen ger dig en grundlig genomgång i dosering av övningar och progressionssteg för patienter med långvariga subakromiala smärtor, i MTT efter axelkirurgi, lateral epikondylit och colles fraktur. Du får fördjupade teoretisk kunskaper i hur globala aerobiska övningar kan användas som smärtmodulering dvs; 1) aktivering av portmekanismen och 2) det nedåtgående smärtinhiberande systemet. Du får en bättre förståelse för att smärta är output och påverkas av kognitiva känslomässiga faktorer (det finns litet eller inget samband mellan storleken på t ex en vävnadsskada och smärtupplevelsen). Kursen fokuserar också på den biomekaniska/fysiologiska effekten av fysisk aktivitet för regeneration av sen- och muskelvävnad.

Referenser

1) Marinko LN, Chacko JM, Diane Dalton D, Chacko CC. The effectiveness of therapeutic exercise for painful shoulder conditions: a meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg 2011:6-9.
2) Michener LA, Walsworth MK, Burnet EN. Effectiveness of rehabilitation for patients with subacromial impingement syndrome.
A systematic review. J Hand Ther 2004;17:152-164.
3) Østerås H, Torstensen TA, Østerås B. High-dosage medical exercise therapy in patients with long-term subacromial shoulder pain: a randomized controlled trial. Physiother Res Int. 2010 Dec;15(4):232-42.
4) Østerås H, Arild Torstensen T, Arntzen G, S Østerås B. A comparison of work absence periods and the associated costs for two different modes of exercise therapies for patients with longstanding subacromial pain. J Med Econ. 2008;11(3):371-81
5) Torstensen TA, Meen HD, Stiris M. The effects of medical exercise therapy on a patient with chronic supraspinatus tendonitis.
Diagnostic ultrasound – tissue regeneration: a case study. JOSPT 1994; 20(6):319-27.
6) Torstensen TA, Østerås H, Äng Björn. Fysioterapi for skuldersmerter – mer en placebo? Fysioterapeuten (Norway) 2008;75(7):18-24.

Kurs program Dag 1

Nacksmärta och smärtor över skuldran – huvudvärk

08.00 - 09.30 Teori, trening för patienter med nacksmärtor och smärtor över skuldran med eller utan huvudvärk. Globala övningar som cirkulationsträning av trapezius som en desensitiseringsbehandling. Vetenskaplig dokumentation för träning som behandling (teori).
09.30 – 10.00 Paus – kaffe/te.
10.00 – 12.00 Praktisk träning av skulder- och armfunktion för en patient med nacksmärta. Progressionssteg i motoriska funktionella banor. Hur patientens andningsmönster kan öka eller minska spänningen i muskulaturen. Lokala övningar för den djupa nackmuskulaturen kombinerade med globala övningar (praktik, träningskläder).
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 14.30 Patientfall som visar hur MTT är en biopsykosocial behandling för patienter med nacksmärta – huvudvärk (praktik, träningskläder).• Patient med trapezius och levator scapula myalgi. Palpationsömma punkter i
muskulaturen, fästet av levator scapula på scapula. Hur kombinera globala, semiglobala och lokala övningar som smärtmodulering?
• Hur kombinera «kroppsskanning» och andning med aktiva dynamiska övningar i en vidare progressionsstege för en patient med nacksmärta och huvudvärk.
• Lokala övningar för nacken kombinerade med globala övningar för en patient som har haft ett trauma (fraktur, idrottsskada, bilolycka).
14.30-15.00 Paus – kaffe/te.
15.00-16.00 Varför funktionen av thorax, costa och andningsmönster är viktig i behandlingen av nacksmärta med eller utan huvudvärk. (teori/praktik)
16.00-17.00 Smärtans psykologi och hur «låg mindfulness» kan upprätthålla en smärtcirkel med katastroftankar, rörelserädsla, ångest och depression.
Kurs program Dag 2
Kursmaterial

Kontakta oss

Kontakta oss för skräddarsydda kursprogram