Startsida » Om Oss » Oddvar Holten

MTT OCH HOLTEN INSTITUTE

Oddvar Holten
Oddvar Holten (1921-1995)

Oddvar Holten

(1921-1995), grundare av Medicinsk Träningsterapi och Holten Institute är den norska och nordiska fysioterapins pionjär.

En utbildning till lärare i fysisk träning vid Statens gymnastikskola ledde Holten i slutet av 1940-talet till skogsarbetarnas fysiologiska utmaningar och till kurser i arbetsteknik och ergonomi för arbetarna.

Holten blev fysioterapeut vid Oslos ortopediska institut 1951 och inlemmades i den grupp sjukgymnaster som utvecklade den norska modellen för manuell terapi.

Den Medicinska Träningsterapin som Holten utvecklade speglar hans passion för fysisk aktivitet och hans bakgrund som aktiv skridskoåkare, senare landslagstränare i skridsko. Holten hade en tes: Patienter borde kunna träna ungefär som idrottare gör, om bara belastningen anpassas efter patientens förutsättningar.

Oddvar Holtens filosofi om hur patienter med smärtproblem kan hjälpas var epokgörande och lade grunden till moderna terapeutiska metoder.Holten modellen har överlevt därför att den är grundläggande för vår fysiologiska funktion, för hur vi tänker och för hur vi arbetar med patienter. Fler och fler vetenskapliga rön visar att MTT effektivt minskar smärta, förbättrar funktionen och gör detta på ett kostnadseffektivt sätt.

Från 1970 och 40 år framåt spred Holten MTT-terapin genom kurser och seminarier i först Norden och senare i övriga Europa, i Nordamerika och i Japan. När Oddvar Holten gick i pension tog Tom Arild Torstensen tog över Holten Institute.

newsclip

Kontakta oss