Hem » Kurser » Kurser i Medicinskträningsterapi – MTT » Kurs för geriatriska patienter & friska äldre

Geriatriska patienter och friska äldre

Tredagarskurs i medicinsk träningsterapi för geriatriska patienter och friska äldre.

 

Kursen är evidensbaserad och bygger på god klinisk erfarenhet/vetenskaplig dokumentation.
Intensiv praktisk träning för dig som kursdeltagare. Kom ihåg att ta med träningskläder!

Människan har inga smärtreceptorer men nociceptorer (receptorer för tryck och fysisk belastning, temperaturförändringar och kemiska reaktioner i kroppen). Denna kunskap är grundläggande. Förstår vi detta förstår vi också att det är litet eller inget samband mellan strukturella förändringar i kroppen – slitage/artros och symptom som smärta och nedsatt rörlighet. När vi blir äldre blir denna kunskap extra viktig. Äldre människor har ofta strukturella förändringar i leder, senor, muskulatur och andra vävnader. Fysiska och fysiologiska förändringar är en del av åldrandeprocessen. Nya rön om smärtans fysiologi och psykologi ger också insikten att många symptom (smärta, stelhet, nedsatt muskelkraft) och sjukdomar hos äldre är knutna till sensitiseringsprocesser i det centrala nervsystemet (CNS). De är inte nödvändigtvis lokala inflammationer orsakade av ”slitage”. Begreppet ”belastningsallodyni” är mycket användbart och gör det lättare att förstå sambandet mellan olika sensitiseringsprocesser i nervsystemet å den ena sidan och smärta, vävnadsstruktur och funktion å den andra. Då sensitisering är nära knuten till möjliga obalanser i det endokrina systemet och immunförsvaret, bör behandlingen innehålla en stor portion aerobisk uthållighetsträning så att alla strukturer och system i kroppen aktiveras. Träningen måste öppna upp ”apoteket i hjärnan” och öka produktionen av dopamin, serotonin, kortisol, noradrenalin, endorfiner och oxytocin. Dessa neurotransmittorsubstanser och hormoner är avgörande för den äldres hälsa. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i vad sensitisering är (allodyni och hyperalgesi) och hur det kan behandlas – graderad träning som öppnar ”apoteket i hjärnan”.

Ångest och depression är vanligt hos äldre och är nära knutet till smärta och sensiteringsprocesser i CNS. Ångest och depression kan också bero på ensamhetskänslor och svårigheter att finna mening med livet. Fysisk aktivitet är en bra metod att öppna ”apoteket i hjärnan” så att vi ser ljusare på livet. Mycket god vetenskaplig dokumentation visar att fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod för att minska depression. Forskningen visar också att effekten är dosresponsrelaterad. Det finns också ökande evidens för att fysisk aktivitet är bättre än mediciner mot depression. Fysisk aktivitet ger till exempel inte de bieffekter som mediciner kan ge. För att upprätthålla god kognitiv funktion är ökad blodcirkulation genom uthållighetsträning viktig för funktionen till hippocampus och andra delar av det limbiska systemet. Forskning visar att uthållighetsträning för äldre ger ett ökad volym av grå hjärnmassa, en viktig effekt för att upprätthålla god hjärnfunktion och gott allmänt hälsotillstånd. Kursen ger dig kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan hos äldre och varför detta är viktigt för att behandla och förebygga sjukdomar.

Vanliga smärtor hos äldre – Nacksmärta, smärtor över skuldran, smärta i armbåge och handled, smärta i thorax och lumbal columna, smärta i höft, knä och ankel.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan kombinera globala, semiglobala och lokala övningar för att behandla smärttillstånd hos äldre. Vi fördjupar oss i teorin bakom globala, aerobiska övningar som smärtmodulering (aktivering av portmekanismen och det nedåtgående smärthämmande systemet). Vi bygger insikten att smärta är OUTPUT och inte INPUT. Den här träningsmodellen har använts i två kliniska studier för patienter med långvariga axelsmärtor och långvarig främre knäsmärta. Både kort- och långtidsresultaten i studierna visar tydligt: MTT är en mycket effektiv behandlingsmetod för att minska smärta och förbättra funktion. På kursen får du pröva en lång rad övningar och kombinationer av övningar för olika smärttillstånd. Du får bilder av övningarna och förslag på dosering. Alla övningar som görs i MTT-träningsapparatur överförs också till HEMTRÄNING. Du får också kunskap om hur du använder konceptet m”smärtmodulerande träning” som HEMTRÄNING.

Stroke, parkinson och alzheimer är neurologiska sjukdomar som har visat sig effektivt kunna behandlas med fysisk aktivitet. För strokepatienter är styrketräning i kombination med uthållighetsträning viktigt för att förbättra funktionsnivån. På kursen får du exempel på hur du kan designa träningsprogram för olika neurologiska sjukdomar.

Diabetes, metaboliska syndrom, högt blodtryck, nedsatt hjärtfunktion, hjärtsvikt och andra hjärt- och cirkulationsproblem är också sjukdomar som vetenskaplig dokumentation visar effektivt kan behandlas med fysisk aktivitet. Forskning visar att dynamisk muskelaktivitet resulterar i produktion av MYOKINER i muskulaturen Dessa har en antiinflammatorisk effekt. Vi kan alltså se på muskeln som ett endokrint organ som producerar en mängd antiinflammatoriska MYOKINER. Detta ger oss nya och uppdaterade förklaringar på varför fysisk aktivitet effektivt kan behandla ovannämnda sjukdomar samt förebygga och behandla cancer. Kursen presenterar de allra nyaste vetenskapliga rönen och kliniska exemplen på hur du kan utforma övningsprogram för antingen hemmaträning eller träning på träningslokal.

Kursplan Dag 1
08.00-09.30 De vanligaste sjukdomarna och funktionsnedsättningarna i den äldre populationen (teori).
09.30-10.00 Paus (kaffe/te)
10.00-12.00 Teorigrundlerna för medicinsk träningsterapi (MTT). Träning för att minska smärtupplevelsen och förbättra funktionen. Globala, semiglobala och lokala övningar. Fas I, II och III- patienter. • Att testa ut övningar. (teori)
• Praktisk test av ett träningsprogram (praktik).
• Hemträningsprogram.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Styrketräning och uthållighetsträning för äldre. (Teori och praktiska exempel)
Träningsprogram för att öka muskelkraft och uthållighet för: • Äldre som skall resa sig upp från en stol
• Gå i trappor • Öka sin gånghastighet • Förbättra ADL aktiviteter relaterade till övre extremitet • Beskydda mot fall.Hem träningsprogram.
14.30-15.00 Paus (kaffe/te)
15.00-17.00 Doserad träning för att förbättra funktionen hos äldre med höft- och/eller knäartros.
Uppträning efter höft/knä plastik. Hemträningsprogram.
Kursplan Dag 2
Kursplan Dag 3

Kontakta oss

Kontakta oss för skräddarsydda kursprogram