Startsida » Evenemang » Två dagars kurs i doserad uppträning med medicinsk träningsterapi (MTT) för Höft, knä och ankelsmärtor – dysfunktion av nedre extremitet 2019-03-08 – 2019-03-09

Två dagars kurs i doserad uppträning med medicinsk träningsterapi (MTT) för Höft, knä och ankelsmärtor – dysfunktion av nedre extremitet 2019-03-08 – 2019-03-09

Laddar Karta...

Date/Time
Date(s) - 08/03/2019 - 09/03/2019
Entire day

Location
Hälsa i Kubik

Categories


Kursen är evidensbaserad och bygger på god klinisk erfarenhet och vetenskaplig dokumentation. Det blir mycket
praktisk träning för dig som kursdeltagare. Kom ihåg att ta med träningskläder!

Kliniska studier visar positiva effekter av högrepetitiv, högdos medicinsk träningsterapi (MTT) för patienter med
långvariga främre knäsmärtor (Patello Femoral Pain Syndrome (PFPS) (1), och effektiv som postoperativ
behandling efter artroskopisk kirurgi på grund av degenerativ menisk-ruptur (2).

Det som är mycket spännande är att effekten av MTT ett år efter avslutad behandling håller i sig och faktiskt visar
på en vidare förbät-tring (3,4). MTT har också blivit evaluerad mot artroskopisk kirurgi hos patienter med
knäsmärtor och MR verifi erad menisk ruptur. I denna pilot studie fann vi signifi kant minskning av ångest och
depression hos patienterna som fi ck MTT-behandling (5).

På kursen får du en fördjupning i användning av högrepetitiv träning som smärtmodulering och hur övningar i
öppen kedja används fl era gånger kombinerat med övningar i vikt-bärande, avlastande utgångsställningar. På
kursen får du kunskap om MTT-behandling för patienter med höft artros, höft plastik, olika trauman av knät
(ligament/menisk skada), främre korsbandsruptur/rekonstruktion, ankelstukning och efter fraktur av ankeln.

På kursen blir det också praktisk träning på smärtmodulerande övningar som globala, semiglobala och lokala
övningar och hur dessa kombineras för att ge patienten en optimal effektiv träningsdos. Kursen ger dig en teoretisk
grund för hur träningen bör genomföras så gott som smärtfritt, allt i enlighet med den senaste forskningen från
ämnen som smärtans fysiologi och smärtans psykologi.

  • Boka kurs