MTT - Medicinsk träningsterapi

En vetenskapligt underbyggd behandlingsmetod knuten till den biopsykosociala modellen

KRT - Kognitiv Rehabiliteringsterapi

Vi har inga smärtreceptorer – vi har nociceptorer

AFFISCHER

Lär dig förstå smärtan och bota den

SPEGELN

Att förhålla sig till smärta, värk och stress

FILMER

Pedagogiska animeringar om smärta

Kurser i Medicinsk Träningsterapi

Kurserna är evidensbaserad och bygger på god klinisk erfarenhet/vetenskaplig dokumentation

Kurser i Kognitiv Rehabiliterings-terapi

Kurser i effektiv smärtbehandling

Boka din kurs i KRT och MTT

Samtliga kurser för hösten och vintern 2017 och våren 2018

Video